Dansk Nordisk Modstandsbevægelse

Rådet til sikring af borgernes ukrænkelige rettigheder

Opholdskort til Danmark

Efter en kort pause genoptager vi vores erstatning på "Sveriges-løsningen". Den nye løsning bærer navnet Wilson & Wilken modellen efter skaberne.

Wilson & Wilken modellen adskiller sig væsentlig fra den tidligere som vi også stod bag i 2002 ved, at man nu ikke længere behøver at opgive sin bopæl i Danmark, men kan beholde sin bolig uændret. Man skal ikke søge om opholdskort i Sverige eller i et andet EU-medlemsland før man kan vende tilbage til sit Fædreland. Dermed tages presset af Migrationsverket i Malmø. Det er vi meget glade for. Vi er taknemmelige for den hjælp vi her har fået, men andre "plattenslageres" systematiske brug af svindel og falske dokumenter har gjort arbejdsgangen for bøvlet og langvarig for alle dem der ikke ville deltage i forsøg på svindel.

Wilson & Wilken modellen bygger på retsgrundlaget i EU-direktiv 2004/38/eu som igen bygger på De Grundlæggende Frihedsrettigheder og de domme EF-domstolen har afsagt på området. Vi kan derfor sige, at grundlaget og den juridiske platform er meget solid.

Wilson & Wilken modellen har været afprøvet i praksis, dokumenteret i Danmarks Radio og ditto i TV-Avisen.

Hvem kan i dag anvende Wilson & Wilken modellen?

Alle danske statsborgere der er gift med, eller lever sammen med i et fast parforhold (min. 1½ års varighed) uanset partnerens nationalitet og uden at en af partner, eller dem begge, er fyldt 24 år.

Værtslandet eller Fædrelandet kan ikke lovligt stille nogen yderligere krav om bolig, forsørgelse eller arbejde. Der kan kun stilles krav om en sygeforsikring og den har alle automatisk i alle de Nordiske lande. Der skal heller ikke stille nogen bankgaranti og et tilknytnings krav eksisterer slet ikke.

Der skal være tale om et reelt parforhold, ægteskab bekræftet af en autoriseret myndighed eller ditto fast parforhold. Værts- eller Fædrelandet kan dog ikke ved dekret påstå et forhold for proforma. Der skal retssikker dokumentation til og afgørelsen kan altid domstolsprøves. At forsøge at ville regulere familiesammenføring af denne vej vil i sig selv være EU-traktatbrud.

Hvordan kommer man med?

Vi vil ikke gentage vores fejltagelse med at opgive detaljerede oplysninger til fri afbenyttelse. Det gjorde vi sidst og det afstedkom et uønsket misbrug. Vi vil med Wilson & Wilken modellen lukke den meningsløse business som geschæftige sjæle på det groveste har misbrugt. Vi vil fjerne advokaters forretning på dette område. Vi vil gøre det ordentligt for alle der ikke vil snyde, men opfylde de simple regler der skal til.

Sådan gør du:

 • Du sender en e-mail til opholdskort@gmail.com hvor du oplyser følgende:
  • Begge partners fulde navn, fødselsdag og nationalitet.
  • Den danske statsborgers adresse
  • Dato for parforholdets start.
  • Datoen for vielsen eller registreringen af parforholdet.
  • Navne for eventuelle fællesbørn og deres nationalitet
  • Kontakt telefon / mobilnr.

Du vil herefter få svar fra os snarest muligt.

For interesserede fra Storkøbenhavn vil der afgå tur hver Torsdag formiddag med afslutning i Udlændingeservice samme eftermiddag.

Første afgang bliver på torsdag d. 2. oktober 2008.

Bemærk man kan kun deltage efter forudgående aftale.

Med venlig hilsen

Kenneth Wilson & Torben Wilken