Dansk Nordisk Modstandsbevægelse

Rådet til sikring af borgernes ukrænkelige rettigheder

Den nye regering forstod at det gamle ministerie for Flygtninge, Indvandere og Integration havde en kultur som man nødvendigvis måtte gøre op med. Det gjorde man så ved at nedlægge det og splittet dets funktioner og medarbejdere. Ide´n og hensigten var god nok, MEN måden det skete på var ganske enkelt håbløs amatøragtigt. 

Først fjernede man ”skurken” bag den besyndelige administration og fortolkning af gældende ret på området Familiesammenføring og EU-ret selv departementschefen Claes Nilas og bad ham tage de medarbejdere med sig som han selv ønskede at skulle flytte sammen med ham selv. En Departementschef kan man nemlig ikke bare fyre, han er livtids-ansat. 

Den nye regering oprettede så et helt nyt ministerium til Claes Nilas, da man ikke længere kan sende sådanne uønskede personer til Grønland med eneste kontakt til Fædrelandet over en dårlig forbindelse over Lyngby Radio. De dage er for længst forbi. Det nye ministerium fik passende navnet ”Udkants Danmark” og man har ikke hørt meget til det lige siden. De drikker sikkert rigtig meget kaffe og spiller sikkert også kort som var alm. I ”Gamle Dage”. 

Det gamle ministerium i Holbergsgade 6, flyttede man over i Justitsministeriet i Slotsholmsgade 10 på femte sal. Alt skete i hast og helt uden der var styr på omflytningen. De virkelig udsatte var de få mennesker der fra Holbergsgade havde stur på telefon-linierne, men som nu skulle styre hele det store Justitsministerium. Den opgave var meget voldsom og de stakkels medarbejdere kæmpede hver dag en brag kamp. 

Hvem der nu skulle tage sig af hvad og med hvem var der ikke forberedt en plan for, eller hvis der havde været en, ja så virkede den slet ikke. Alt det der kunne svømme, svømmede og det som ikke kunne svømme, ja det sank ned i det dybe sorte ingenting. Det forsvandt fra jordens overflade billedligt talt ganske enkelt. 

Vi der arbejder med både Udlændingestyrelsen og ministeriet hver dag fik ændringerne at mærke ganske tydeligt. Lange ventetider og medarbejdere der ikke var til at komme i kontakt med. 

Det er tragisk komisk at dette fik lov til at ske i det ministerium om hvilket der skulle være landets allerstørste respekt, nemlig juridsternes højborg – Justitsministeriet. Meget bedre blev det ikke ved valget af den nye Justitsminister Morten Bødskov (MF)(S), som mere er en partisoldat end en høg i det juridiske landskab. Han er så tilpas afslappet, at det hele ordnes af Embedsmændene og det stoler han på. Han har i det daglige virke vist sig til fulde at leve op til betegnelsen ”Kransekagefigur” og hans evige invitation fra starten var Kaffekanden står altid klar Inge Støjberg (MF)(V). Der er sikkert også spist mange Vaniliekranse på ministerkontoret. 

Det embedsvælde der havde udviklet en særegen kultur i Holbergsgade og som der i regeringen var enighed om skulle ophøre, ja det lever fortsat videre i bedste velgående.

Torben Wilken

Formand

Posted by Rolf Thomassen Thursday, September 13, 2012 6:39:00 PM

Comments

Comments are closed on this post.