Dansk Nordisk Modstandsbevægelse

Rådet til sikring af borgernes ukrænkelige rettigheder

Der er kommet en ny instruks til Skatteverket i hele Sverige. Nu skal ”OPHOLDSRETTEN” for den som vil folkbogføres i Sverige prøves. Dette betyder, at Skatteverket skal foretage en prøvning om den tilflyttende har en opholdsret efter EU-retten, det helt samme som Migrationsverket gennemføre i dag. Dette gælder også for familiemedlemmer. 

Er familiemedlemmet en IKKE Unionsborger, ja så skal der fremvises 3 lønsedler og bevis for at der er tegnet en total Sygeforsikring for sådanne borgere. 

Formanden Torben Wilken har taget sagen op med Skatteverket i Malmø på top-ledelses plan og resultatet er blevet, at han går videre til Stockholm i regeringen for at drøfte denne helt urimmelige buerokratiske tilsnigelse. Skatteverket siger at de ikke kan andet end rette sig efter det foreliggende NOTAT om forholdet. DNM har det omhandlende NOTA i udklip. 

I går d. 12. september 2012 kontaltede formanden så regeringen i Stockholm og kom i kontakt med den embedsmand som havde udarbejdet notatet. Efter en seriøs drøftelse blev det aftalt, at regeringen skulle tage sagen op igen for en fornyet overvejelse. Sagen er nemlig den, at dette tiltag efter den svenske KAMMERRET er ulovlig selvom det ikke står i den svenske Udlændingelov. 

Problemet er endnu mere provokerendede efter det ved DNM´s pres på to skatteministre, først Ole Stavad (S) og derefter Svend Erik Hovmann (V) begge som skatteministre, lykkedes at få gennemført en ændring af Skatteaftalen mellem Danmark og Sverige som bestemmer hvor skatten skal lægges u de to lande, hvis borgeren bor i det ene land og arbejder i det andet land. (Reglen 75 % at indtægten eller mere). Ændringen blev, at 13 % af den skalt der betales i Danmark ved skattepligt her, overføres direkte til Sverige én gang om året. Dette var et klart ønske fra de danskere som boede i Sverige og benyttede de svenske offentlige instituationer som vuggestue, børnehave og skole. At man ikke fandt det rimmeligt at man ikke deltog i betalingen herfor via skatten. Man kan derfor med rette sige, at danskerne allerede med denne aftale betaler for de sociale ydelser og vel ikke med rette skal betale to gange for det samme. At pengene forbliver i Stockholm kan vil ikke blande os i desværre. Det var jo ikke det der var meningen fra starten. 

Der vil komme en løsning. Indtil denne foreligger, skal alle danske statsborgere og deres familiemedlemmer hente et blåt EU-sygesikringkort i Københavns Kommunes Grænsegængerkontor i Nyropsgade og forevise dette i Sverige som bevis på, at man er dækket totalt i sygeforsikring som de svenske myndigheder har ret til at sikre sig. Det forhold, at en dansk statsborger, uanset EU og unionsborgerskabet, siden 1951 personligt er dækket på lige fod med de svenske statsborgere og det også omfatter familien uanset statsborgerskab, gør jo ikke sagen mindre ømtålelig for de svenske myndigheder. DNM tror på en lykkelig udgang af denne sag snarest. Vi vil komme tilbage når en sådan foreligger.

Torben Wilken

Formand

Posted by Rolf Thomassen Thursday, September 13, 2012 7:24:00 PM

Comments

Comments are closed on this post.